Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy
 

Výsledok:

257 ks nájdených
Telefónne čislo:
(055) 6780159
Mobil:
(044) 5523500
Fax:
(044) 4326440, (044) 4326440
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Južná trieda 93
Sídlo:
040 01 Košice 1, Južná trieda 93

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5683713
Mobil:
(055) 6224460
Fax:
(032) 6401587, (032) 6401587
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Smrekova 5
Sídlo:
010 01 Žilina, Smrekova 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 50221532
Mobil:
(055) 6783258, (055) 6782163
Fax:
(042) 4442070, (042) 4442070
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava 2, Ružová dolina 8
Sídlo:
821 08 Bratislava 2, Ružová dolina 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6223562
Mobil:
(055) 6767628, (055) 6767626
Fax:
(033) 6423310, (033) 6423310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Južná trieda 1
Sídlo:
040 01 Košice 1, Južná trieda 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(056) 6981940
Mobil:
(038) 5321527, (038) 5322038
Fax:
(048) 4153253, (048) 4153253
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Námestie Jozefa Herdu 1
Sídlo:
917 01 Trnava, Námestie Jozefa Herdu 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 55421082, (02) 43414007
Mobil:
(053) 4173203, (053) 4173204
Fax:
(02) 59396200, (02) 59396200
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 03 Pezinok, Nová 7
Sídlo:
902 03 Pezinok, Nová 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7735022, (033) 7743812
Mobil:
(033) 7743813
Fax:
(053) 4298508, (053) 4298508
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Piešťany, A.Trajana 2
Sídlo:
921 01 Piešťany, A.Trajana 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4151730, (048) 4151731
Mobil:
0905 348 359
Fax:
(048) 4151732, (048) 4151732
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Dolná 62
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Dolná 62

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7723141 kl.116, (051) 7723141 kl.226
Mobil:
0905 327 848, 0902-284-205
Fax:
(051) 7721887, (051) 7721887
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Dolná Kolónia 15
Sídlo:
960 01 Zvolen, Dolná Kolónia 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7442450 odbyt, (032) 7446083 grafické štúdio
Mobil:
(048) 4710401
Fax:
(02) 45526536, (02) 45526536
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 07 Bratislava, Toryská 17
Sídlo:
821 07 Bratislava, Toryská 17

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 63815515
Mobil:
(02) 63810051
Fax:
(02) 63815464, (02) 63815464
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Milosrdenstva 11
Sídlo:
040 01 Košice 1, Milosrdenstva 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7722891, (051) 7755891
Mobil:
(02) 63810051
Fax:
(02) 54792235, (02) 54792235
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Masarykova 16
Sídlo:
080 01 Prešov, Masarykova 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43425470
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(033) 5342991, (033) 5342991
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 03 Bratislava, ul.Andreja Mráza 9
Sídlo:
821 03 Bratislava, ul.Andreja Mráza 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6503652
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(037) 6586481, (037) 6586481
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Štúrova 4
Sídlo:
949 01 Nitra, Štúrova 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5350474
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(051) 7581835, (051) 7581835
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Pekárska 20
Sídlo:
917 01 Trnava, Pekárska 20

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 50239606
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(051) 7581835, (051) 7581835
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 07 Bratislava, Odborárske námestie 3
Sídlo:
811 07 Bratislava, Odborárske námestie 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5524351
Mobil:
(046) 5464207, (046) 5464016
Fax:
(02) 43637959, (02) 43637959
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Cukrovarská 27
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Cukrovarská 27
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Cukrovarská 27
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Cukrovarská 27

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 55568939
Mobil:
0903 449 820
Fax:
(02) 55568938, (02) 55568938
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava 3, Šancová 102
Sídlo:
831 04 Bratislava 3, Šancová 102

Top Služby: