Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy
 

Výsledok:

268 ks nájdených
Telefónne čislo:
(055) 6780159
Mobil:
(044) 5523500
Fax:
(044) 4326440, (044) 4326440
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Južná trieda 93
Sídlo:
040 01 Košice 1, Južná trieda 93

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54433903
Mobil:
(046) 5420268, (046) 5420705
Fax:
(048) 4123973, (048) 4123973
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 01 Bratislava 1, Laurinská 2
Sídlo:
811 01 Bratislava 1, Laurinská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6580687
Mobil:
(048) 4102324
Fax:
054 718 1414
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Mostná 15
Sídlo:
949 01 Nitra, Mostná 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(045) 6856300
Mobil:
(053) 4173203, (053) 4173204
Fax:
(045) 6856873, (045) 6856873
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
968 01 Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety 103
Sídlo:
968 01 Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety 103

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6513138
Mobil:
0905 348 359
Fax:
(041) 4346269, (041) 4346269
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Fatranská 3
Sídlo:
949 01 Nitra, Fatranská 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52624411
Mobil:
(02) 63810051
Fax:
(02) 54792235, (02) 54792235
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 05 Bratislava 1, Karpatská 2
Sídlo:
811 05 Bratislava 1, Karpatská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 7801971, (0800) 101404
Mobil:
(02) 63810051
Fax:
(02) 54792235, (02) 54792235
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
953 01 Zlaté Moravce, Janka Kráža 12
Sídlo:
953 01 Zlaté Moravce, Janka Kráža 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7722891, (051) 7755891
Mobil:
(02) 63810051
Fax:
(02) 54792235, (02) 54792235
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Masarykova 16
Sídlo:
080 01 Prešov, Masarykova 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6401353, (032) 6521027
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(032) 6521028, (032) 6521028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice, Ružínska 7
Sídlo:
040 11 Košice, Ružínska 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7430871
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(051) 7581835, (051) 7581835
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Horné Bašty 7
Sídlo:
917 00 Trnava, Horné Bašty 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7430871
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(051) 7581835, (051) 7581835
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 09 Bratislava 1, Grösslingova 69
Sídlo:
811 09 Bratislava 1, Grösslingova 69

Top Služby: