Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy
 

Výsledok:

39 ks nájdených
Telefónne čislo:
(052) 4422361-3
Mobil:
0903 201 778
Fax:
(052) 4422719, (052) 4422719
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 45 Hronec - Osrblie, Anderlova 224
Sídlo:
976 45 Hronec - Osrblie, Anderlova 224

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 6400432, (035) 6400436
Mobil:
(035) 6400433
Fax:
(052) 4468184, (052) 4468184
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Rákócziho 12
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Rákócziho 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7484900, (032) 7484901
Mobil:
(045) 6723876
Fax:
(032) 7484902
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Považská 1706/35
Sídlo:
911 01 Trenčín, Považská 1706/35

Top Služby:

Telefónne čislo:
048 630 8513, 048 630 8510
Mobil:
0902 892 960
Fax:
(048) 6308523
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 65 Brezno-Tále, Bystrá 108
Sídlo:
977 65 Brezno-Tále, Bystrá 108

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 559 15 26, 044 559 15 76
Mobil:
(048) 4331239
Fax:
(044) 5591527, (044) 5591527
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
032 51 Demänovská Dolina, č. 31
Sídlo:
032 51 Demänovská Dolina, č. 31

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6960111
Mobil:
0911/575161, 0905/943757
Fax:
(034) 6960108, (034) 6960108
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 98 Lopej, ul. Družby 322
Poštová adresa:
977 01 Brezno, Sládkovičova 1151/10
Sídlo:
976 98 Lopej, ul. Družby 322
Sídlo:
977 01 Brezno, Sládkovičova 1151/10

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 35 7692892
Mobil:
00421 905 604 707
Fax:
(045) 5325340, (045) 5325340
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
946 52 Imeľ, Nová 695/15
Sídlo:
946 52 Imeľ, Nová 695/15

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 48 4199 884
Mobil:
00421 903 616 194
Fax:
00421 48 4199 886
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 39 Donovaly, č. 196
Sídlo:
976 39 Donovaly, č. 196

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 434 12030, 02 434 12323
Mobil:
0907 677 156
Fax:
031 552 2142
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Šafárikova 17/A
Sídlo:
048 01 Rožňava, Šafárikova 17/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
038 532 0694
Mobil:
0903 808 328
Fax:
038 532 0097
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topoľčany, Dr. Adámiho 1238
Sídlo:
955 01 Topoľčany, Dr. Adámiho 1238

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 476 21 11
Mobil:
0915 983 363
Fax:
052 442 2719
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
062 01 Vysoké Tatry, Horný Smokovec 21
Sídlo:
062 01 Vysoké Tatry, Horný Smokovec 21

Top Služby:

Telefónne čislo:
058/ 732 5372
Mobil:
0911 571 781
Fax:
048/ 413 45 55
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožnava, Zakarpatská 1901/6
Sídlo:
048 01 Rožnava, Zakarpatská 1901/6

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 601 025 11, 02 601 02513
Mobil:
00421 905 695 521
Fax:
02 601 02512
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
841 10 Bratislava, Slovenské nábrežie 15
Sídlo:
841 10 Bratislava, Slovenské nábrežie 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 723 5805
Mobil:
0905 200 300
Fax:
054 / 474 20 22
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Šamorínska 1
Sídlo:
903 01 Senec, Šamorínska 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 528 0852
Mobil:
0910 781 979
Fax:
031 558 1480
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 01 Brezno - Jarabá, Čertovica 75
Sídlo:
977 01 Brezno - Jarabá, Čertovica 75

Top Služby:

Telefónne čislo:
+421 33 55 21 095, +421 33 5954 699
Mobil:
0908 472 282
Fax:
+421 33 55 21 018
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, J. Bottu 5944/2
Sídlo:
917 01 Trnava, J. Bottu 5944/2

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 422 10 17, 043 401 20 77
Mobil:
0904 895 079, 0903 725 676
Fax:
043 422 05 18
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, A. Sokolíka 2
Sídlo:
036 01 Martin, A. Sokolíka 2

Top Služby: