Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy
 

Výsledok:

1477 ks nájdených
Telefónne čislo:
(055) 6780159
Mobil:
(044) 5523500
Fax:
(044) 4326440, (044) 4326440
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Južná trieda 93
Sídlo:
040 01 Košice 1, Južná trieda 93

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6780159
Mobil:
(044) 5523500
Fax:
(044) 4326440, (044) 4326440
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 07 Bratislava 1, Justičná 11
Sídlo:
811 07 Bratislava 1, Justičná 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7336565
Mobil:
(032) 7712725
Fax:
(035) 6446201, (035) 6446201
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Štiavnická 18/11
Sídlo:
949 01 Nitra, Štiavnická 18/11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 53419380
Mobil:
(02) 54435831
Fax:
(056) 6881277, (056) 6881277
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 09 Bratislava 2, Sklenárova 4
Sídlo:
821 09 Bratislava 2, Sklenárova 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4441096, (042) 4441097
Mobil:
(033) 5345693
Fax:
(02) 43338008, (02) 43338008
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Centrum II 87/34
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Centrum II 87/34

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4422875, (042) 4421709
Mobil:
0905-444-852
Fax:
(043) 4221075, (043) 4221075
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Centrum III 967/29
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Centrum III 967/29

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7435537
Mobil:
0905-444-852
Fax:
(043) 4221075, (043) 4221075
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 81 Trenčín, Hodžova 37
Sídlo:
911 81 Trenčín, Hodžova 37

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6580687
Mobil:
(048) 4102324
Fax:
054 718 1414
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Mostná 15
Sídlo:
949 01 Nitra, Mostná 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7711610, (051) 7711612
Mobil:
00421 905 483 139
Fax:
(047) 4831700, (047) 4831700
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava 3, Bajzová 13/A
Sídlo:
821 08 Bratislava 3, Bajzová 13/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 64285069
Mobil:
00421 905 483 139
Fax:
(02) 64285341, (02) 64285341
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
840 02 Bratislava 4, Karloveská 64
Sídlo:
840 02 Bratislava 4, Karloveská 64

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5501485
Mobil:
(033) 7330021, (033) 7330022
Fax:
(048) 4133872, (048) 4133872
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Koniarekova 7
Sídlo:
917 01 Trnava, Koniarekova 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6221378, 6832251
Mobil:
(033) 5516946
Fax:
(055) 6221789, (055) 6221789
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 17 Košice 17, Letisko Košice
Sídlo:
040 17 Košice 17, Letisko Košice

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6222591
Mobil:
(037) 6578148, (037) 6534646
Fax:
(037) 6534650, (037) 6534650
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice, Letisko
Sídlo:
040 11 Košice, Letisko

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4493185, (042) 4493285
Mobil:
(037) 6578148, (037) 6534646
Fax:
(037) 6534650, (037) 6534650
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 07 Bratislava, Letisko Vajnory
Sídlo:
831 07 Bratislava, Letisko Vajnory

Top Služby:

Telefónne čislo:
(058) 7331201
Mobil:
(033) 5346922, (033) 5546029
Fax:
(048) 4153884, (048) 4153884
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Hviezdoslavova 5
Sídlo:
048 01 Rožňava, Hviezdoslavova 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4326777
Mobil:
(02) 43415314
Fax:
(033) 7741452, (033) 7741452
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 12/17
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 12/17

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52624411
Mobil:
(02) 63810051
Fax:
(02) 54792235, (02) 54792235
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 05 Bratislava 1, Karpatská 2
Sídlo:
811 05 Bratislava 1, Karpatská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7430871
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(051) 7581835, (051) 7581835
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
965 01 Žiar nad Hronom, Záhradná 11
Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom, Záhradná 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43712139
Mobil:
18155
Fax:
(052) 7881603, (052) 7881603
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 07 Bratislava 36, Pri starom letisku 1, P.O.Box 02
Sídlo:
831 07 Bratislava 36, Pri starom letisku 1, P.O.Box 02

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43414609
Mobil:
0911/745-463
Fax:
(034) 7741320, (034) 7741320
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
852 19 Bratislava 5, Dolnozemská 1
Sídlo:
852 19 Bratislava 5, Dolnozemská 1

Top Služby: