Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy
 

Výsledok:

29 ks nájdených
Telefónne čislo:
0905 656 393
E-mail:
Sídlo:
044 02 Turňa nad Bodvou, Sídlisko Cementár 329/36

Top Služby:

Telefónne čislo:
048/438-86-26
Mobil:
0915/832351
Fax:
(058) 7881503, (058) 7881503
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Spectrum ČSA 24
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Spectrum ČSA 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
+421 33 55 841 39, +421 903 431 117
Mobil:
+421 903 787 961, +421 903 435 388
Fax:
+421 33 55 841 39
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Študentská 23
Sídlo:
917 01 Trnava, Študentská 23

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 31 780 60 15
Mobil:
00421 908 723 337
Fax:
00421 31 702 11 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Šafárikova 442/15
Sídlo:
924 01 Galanta, Šafárikova 442/15

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 / 778 21 21
Mobil:
0905 179 581
Fax:
051 / 488 00 15
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 04 Nová Stráž, Dunajský rad 142/40
Sídlo:
945 04 Nová Stráž, Dunajský rad 142/40

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 643 63 23
Mobil:
0915 542 282, 0905 270 261
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 22 Košice - Dargovských hrdinov, Krosninska 9
Sídlo:
040 11 Košice 11, Werferova 1

Top Služby: