Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy
 

Výsledok:

68 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 54430896
Mobil:
(033) 5346922, (033) 5546029
Fax:
(02) 54648273, (02) 54648273
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 03 Bratislava, Suché mýto 1
Sídlo:
811 03 Bratislava, Suché mýto 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6525885
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(032) 6521028, (032) 6521028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Jánošíkova 1
Sídlo:
010 01 Žilina, Jánošíkova 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43414609
Mobil:
0911/745-463
Fax:
(034) 7741320, (034) 7741320
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
852 19 Bratislava 5, Dolnozemská 1
Sídlo:
852 19 Bratislava 5, Dolnozemská 1

Top Služby: